Vilkår og betingelser

Jobinaestved.dk v. Næstved Erhverv

Fortrolighedspolitik
Næstved Erhverv A/S er forpligtet til at beskytte alle brugeres fortrolige oplysninger. Fortrolighedspolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for vores måde at behandle data på.

Samtykke
Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vi forpligter os til at placere en regelmæssigt opdateret udgave af fortrolighedspolitikken på hjemmesiden. Hvis vi foretager ændringer, vil disse tillige blive lagt ud på hjemmesiden.

Dit samtykke
Ved at besøge Næstved Erhvervs hjemmeside www.jobinaestved.dk, accepterer du vores brug af cookies og denne fortrolighedspolitik.

Links
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at Næstved Erhverv ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på sådanne andre hjemmesider, og at Næstved Erhverv derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider. Derudover godkender Næstved Erhverv ikke noget produkt eller nogen service, der optræder på nogen tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på sådanne hjemmesider.

Dine personoplysninger
Vores vigtigste sikkerhedsopgave er at passe godt på dine data. I det følgende afsnit er en beskrivelse af Næstved Erhvervs privatlivspolitik med oplysninger om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvad er personoplysninger
Begrebet personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?
Besøgende på vores hjemmeside: Vi benytter os af Google Analytics på vores hjemmeside. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider og browsere, vores besøgende anvender mest. Denne information giver en bedre indsigt i brugermønstre og bruges til vores Pendlerundersøgelse i samarbejde med RUC og Næstved Kommune. I den forbindelse indsamler Google Analytics din ip-adresse, som slettes efter 14 måneder.

Registrering: Hvis du tilmelder dig vores sign-up igennem Survey Monkey, bliver du præsenteret for resultaterne og løsningerne som analysen giver. Vi opbevarer som udgangspunkt besvarelserne i op til 2 år i Survey Monkey efter den sidst registrerede besvarelse. Det er valgfrit, om man ønsker at tilføje sine kontaktoplysninger eller ej. Efter 2 år uden aktivitet på den pågældende indsamling vil en sletning finde sted. I vores sign-up beder vi de tilmeldte om deres samtykke til registreringen og den efterfølgende databehandling.

Hvem vi deler oplysninger med, og hvilke muligheder de har
Vi sælger, distribuerer eller lejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart.
Vi forbeholder os retten til at have adgang til og til at fremlægge ikke-individuelt identificerbare oplysninger. Næstved Erhverv A/S vil ikke dele nogle personhenførbare oplysninger med tredjemand. Statistikken anvendes og deles udelukkende i opsummeret form, og ikke være på individniveau.

Databehandleraftaler
Næstved Erhverv A/S har indsamlet de nødvendige databehandleraftaler med det for øje at levere den bedst mulige sikkerhed for dine personoplysninger.

Meddelelse om ændringer
Hvis vi beslutter at foretage ændringer i vores politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, vil disse ændringer blive placeret på vores hjemmeside.

Næstved Erhvervs lovhjemmel for databehandlingen
Behandlingen sker med udgangspunkt i en vurdering af, at den er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse og herunder i overensstemmelse med Erhvervsfremmeloven - kapitel 6 § 12 og 13. Samtidig er behandlingen nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsøvelse som Næstved Erhverv har fået pålagt jf. en kontraktlig forpligtelse med Næstved Kommune.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få indsigt i, hvilke personoplysninger Næstved Erhverv A/S har om dig.
• At få adgang til og få rettet/ændret dine personoplysninger.
• At få slettet personoplysninger.

Spørgsmål eller klager - kontakt Næstved Erhverv:
Sct Peders Kirkeplads 14 B, 4700 Næstved
Tlf. 55 88 55 44
E-mail: ne@naestvederhverv.dk

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Klager over vores behandlinger af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
https://www.datatilsynet.dk/