Projekt: "Hvorfor arbejder du egentlig ikke lokalt?"


Mere end 17.000 personer pendler dagligt ud af Næstved kommune for at arbejde et andet sted end i deres hjemmekommune. Det er en stor ressource af relevant arbejdskraft for det lokale erhvervsliv.

Vi er både interesseret i at få viden om pendlerne (hvem er de) og hvorfor pendler de ud af kommunen samt løsningsforslag til hvordan vi kan tiltrække og aktivere arbejdskapaciteten lokalt.

Vi vil gerne skaffe viden om
 - Pendlernes kompetenceprofiler deres ønske om at arbejde lokalt.
 - Deres bevæggrunde for at pendle ud af kommunen for at gå på arbejde.
 - Det er vores formodning, at denne data kan pege på indsatser, der i højere grad kan få de mange pendlere til at orientere sig mod det lokale jobmarked.

Hvad forventer vi?
Det er vores forventning, at analysens resultater kan bidrage til indsatser, der kan skabe værdi for lokale virksomheder og deres adgang til arbejdskraft.
Samtidige forventer vi, at løsningen kan hjælpe borgere i Næstved kommune med at finde et lokalt job, der svarer til deres jobønsker.

Vores mål
Vores mål med projektet er at blive klogere på, hvem pendlerne er, hvorfor de pendler ud og hvordan de kan motiveres til at søge job lokalt. Vi forventer, at projektet kan lede os hen mod relevante indsatser, der har en positiv effekt på virksomhedernes vækst og konkurrenceevne, samt lokalområdet som helhed herunder vurderingen af Næstved Kommunes erhvervsklima samt relevante bosætningsindsatser.


Hvem står bag projektet

Viirs, RUC (Roskilde Universitet), Næstved Kommune og Næstved Erhverv med tilsagn om EU-tilskud. Bevillingen lyder på 100.000 kr. 

Tilmeld dig og få seneste nyt om analysen

  • Få analysen tilsendt
  • Bliv orienteret om det videre arbejde med projektet
Tilmeld dig her